Ładowanie
PustaMiska - akcja charytatywna
Zarabiara.pl
SPRZEDAZ DZIAŁEK

Do sprzedaży działka nr 287, nieruchomość rolna w gminie Lubań, obręb Mściszów, niezabudowana o powierzchni 2,33 ha zlokalizowana w kompleksie użytków rolnych z dojazdem drogą polną. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem R – jako grunty orne i trwałe użytki zielone.
Kontakt: tel. wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Do sprzedaży działka nr 94/2 w gminie Lubań, obręb Henryków Lubański. Nieruchomość rolna, niezabudowana o powierzchni 0,57 ha. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem R – jako grunty orne i trwałe użytki zielone. Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Do sprzedaży działka nr 710/55 w gminie Olszyna, obręb Olszyna. Nieruchomość rolna o powierzchni 0,0239 ha, w planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren usług mieszkalnych oraz funkcję mieszkalną.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Do sprzedaży działka nr 311 w gminie Bolesławiec, obręb Kraszowice. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,95 ha położona w strefie zabudowy. Od strony północnej graniczy z użytkami rolnymi i drogą polną, z pozostałych stron z użytkami rolnymi. Staw od lat nie używany, bez wody. Dojazd do działki dogodny,
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197

Do sprzedaży działka nr 55 w gminie Nowogrodziec, obręb Zagajnik. Nieruchomość rolna, niezabudowana o powierzchni 3,64 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem Z 05 RP, RL- otwarte tereny rolne i leśne wsi i przeznaczona jest do użytkowania rolniczego
, Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Do sprzedaży działka nr 146 i 216 w gminie Bolków obręb Gorzanowice. Nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 8,95 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako teren łąk, w części położone są na terenie istniejących lasów i zadrzewień. Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Do sprzedaży działka nr 107 w gminie Bolków, obręb Lipa. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 4,40 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem !.B.RP i przeznaczona jest pod uprawy rolne.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Do sprzedaży działka nr 161/6 w gminie Bolków, obręb Lipa. Nieruchomość rolna, niezabudowana o powierzchni 0,68 ha położona poza strefą zabudowy wiejskiej, w kompleksie użytków rolnych i leśnych. Działka znajduje się na terenie płaskim.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Do sprzedaży działka nr 1670/31 w gminie Bolków, obręb Lipa. Nieruchomość rolna zabudowana o powierzchni 0,2386 ha położona na peryferiach wsi Lipa, teren z przeznaczeniem na różne formy działalności produkcyjno-gospodarczej.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197

Do sprzedaży działka nr 626/3 w gminie Marciszów. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,85 ha, znajduje się w granicach otuliny Rudawskiego Parku Krajobrazowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Do sprzedaży działka nr 87/2, 91/1 i 95/8 w gminie Marciszów, obręb Pustelnik. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,46 ha. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki nr 91/1 i 95/08 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, a działka nr 87/2- tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197

Do sprzedaży nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,3071 ha w gminie Marciszów, obręb Świdnik, działka nr 107/4, 107/5 i 108/1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa i obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego, działki objęte otuliną Rudawskiego Parku Krajobrazowego.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Do sprzedaży nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 6,0420 ha w gminie Pieńsk, obręb Dłużyna Górna, działki nr 235, 427, 307, 314, 308, 311. W planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 314, 311, 308 i 307 przeznaczone są na tereny o przewadze trwałych użytków zielonych, natomiast działki nr 235 i 427 przeznaczone są na tereny upraw polowych. Działki nr 308, 311, 307 i 314 stanowią rodzaje użytków: łąki trwałe; działki nr 235 i 427- grunty orne
. Kontakt wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197
:


Do sprzedaży nieruchomość niezabudowana o powierzchni 2,4684 ha w gminie Pieńsk, obręb Dłużyna Dolna, działka nr 700. Przeznaczona jest pod teren upraw polowych, grunty orne, łąki trwałe.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Do sprzedaży działka nr 172/2 i 172/3 w gminie Lubawka, obręb Chełmsko Śląskie, nieruchomość o powierzchni 1.800m². W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 172/2 znajduje się w części na terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego lub jednorodzinnego, zabudowy zagrodowej, mieszkalnictwa pensjonatowego oraz usług, przy czym część terenu podlega rygorom ustalonym dla strefy ochrony krajobrazu; działka nr 172/3 znajduje się na terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego lub jednorodzinnego, zabudowy zagrodowej, mieszkalnictwa pensjonatowego oraz usług, przy czym teren podlega rygorom ustalonym, dla strefy ochrony krajobrazu.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197Do sprzedaży nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 3,13 ha w gminie Lubawka, obręb Okrzeszyn, działka nr 103/1, 122. W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 122 (0,64 ha) przeznaczona jest na cele budownictwa letniskowego i budownictwo rekreacyjne, natomiast działka nr 103/1 (2,49 ha) w części przeznaczona jest na cele budownictwa letniskowego i budownictwo rekreacyjne, a w części stanowi obszar rolny- obszar chronionego krajobrazu.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197Do sprzedaży działka nr 331 w gminie Lubawka, obręb Chełmsko Śląskie. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,51.ha. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele rolne, z zakazem zabudowy (przeznaczenie podstawowe- łąki, pastwiska).
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197Do sprzedaży działka nr 454 w gminie Lubań, obręb Pisarzowice. Nieruchomość nierolna, nie zabudowana o pow. 0,28 ha położona w strefie zabudowy mieszkaniowej, teren równy. nieruchomość nie rolna, nie zabudowana o pow. 0,28 ha położona w strefie zabudowy mieszkaniowej, teren równy. W palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań oznaczona jako zainwestowanie wiejskie oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z ogrodami przydomowymi i niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.
Kontakt: wjarosz@kancelaria-krol.pl, tel. 76/7228197


Oferta sprzedaży działek

e-mail: ew.zhk@wp.pl

e-mail: zhkrol@gmx.de


Kategoria:
Podkategoria: Kategoria główna Nieruchomości Domy Sprzedam
Data dodania:11-12-2012 15:22:50 IP:87.105.40.37
Cena:
Dane ogłoszeniodawcy
Imię i Nazwisko:-- --
Ulica:--
Miasto: --
Region:Cały kraj
Kontakt
Telefon:76/7228197
Telefon komórkowy:--
Adres em@il:wjarosz@kancelaria-krol.pl

 

 
Strona główna    |     Ogłoszenia    |     Twoje konto    |     Logowanie    |     Kontakt    
www.szybko-sprzedam.pl © 2009.Wszystkie prawa zastrzeżone.